skriftskola 2018

Johannes församlings skriftskolor 2018, information har skickats hem till de ungdomar som året 2018 fyller 15 år och är medlemmar av församlingen.  Ungdomar som inte är medlemmar i Johannes men ändå önskar gå i skriftskola i församlingen når vi endast genom djungeltelegrafen.

Oktober månad öppnas anmälningsmöjligheterna på nätet. Många har redan anmält sig, men vi väntar ännu fler.

För mera information, kontakta den ansvariga prästen för konfirmandarbetet:  Mikael Busck-Nielsen (mikael.busck-nielsen@evl.fi) eller  ungdomsarbetsledaren Christer Romberg (christer.romberg@evl.fi)

Lella Lindström som under många år varit kontaktpersonen ämnar gå i pension vid årsskiftet, så hon finns inte mera sedan med i bilden.

Annonser