skriftskola 2018

Information om Johannes församlings skriftskolor 2018 kommer inom kort på sidan. Informationen skickas också hem till de ungdomar som året 2018 fyller 15 år och är medlemmar av församlingen.  Ungdomar som inte är medlemmar i Johannes men ändå önskar gå i skriftskola i församlingen når vi endast genom djungeltelegrafen.

Informationen sätts ut i september och i oktober månad öppnas anmälningsmöjligheterna på nätet. Redan nu kan vi berätta att församlingens skriftskolor hålls nästa år 2018 före midsommaren.

För mera information, kontakta den ansvariga prästen för konfirmandarbetet:  Mikael Busck-Nielsen (mikael.busck-nielsen@evl.fi) eller  ungdomsarbetsledaren Christer Romberg (christer.romberg@evl.fi)

Lella Lindström som under många år varit kontaktpersonen ämnar gå i pension vid årsskiftet, så hon finns inte mera sedan med i bilden.

Annonser